ಹಸಿವು, ಗ್ರಾಹಕ, ಅಡುಗೆಕಲೆ

ಹಸಿವು, ಗ್ರಾಹಕ, ಅಡುಗೆಕಲೆ ನಾನು ಕಾಲತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ !! ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದನೆ ವೀಡಿಯೊ  ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಇಟ್ಟು ನೋಡಿ !  ಏನಪ್ಪಾ ಬೇಗ ಮುಗಿತಾಇಲ್ಲಾಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ 🙂ಕಲೆಗೆ ಯಾವ ಸೀಮೆನೂ ಇಲ್ಲ . . ಯಾವ ಎಲ್ಲೆನೂ ಇಲ್ಲ . . ಹಸಿವು, ಗ್ರಾಹಕ, ಅಡುಗೆಕಲೆ !! ಆಹಾ !!!! ಏನ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ನೋಡಿ !! ಸೂಪರ್-ಡೂಪರ್

ಮಾದ…

ಮಾದ… ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ನಗರೀಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಾಶವಾಗುವ ಕಿರು-ನಾಟಕ.ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಇದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ  ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಕಾಲವಶವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಸಹೃದಯ, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. ಮಿತ್ರನ ದ್ವನಿಯನ್ನು ಹಾಗು ಅವನ ಭಾವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾದ … ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ / ಪ್ರಗತಿಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರೀಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ […]