ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  • ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ?
  • ಮನುಷ್ಯ ಏಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
  • ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆಯೇ?
  • ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆಯೇ?
  • ಟಿ.ವಿ ಯಲ್ಲಿ (ದೂರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ) ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೂ ನಿಜವೇ?
  • ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಷ್ಟವೇಕೆ?
  • ನಾವು ಸುಳ್ಳೇಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ?
  • ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ(marks) ತೆಗೆದರಷ್ಟೇ ಕೆಲಸವೇ?
  • ಅತ್ಮಹತ್ಯೆಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವೇ?
  • ಸಿಟ್ಟು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *