ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್‌

ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದು, ಮೂಲತಃ ಸೆಲ್ಟ್‌ ಜನಗಳ ಸೋಯಿನ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾದ ಆಲ್‌ ಸೇಂಟ್ಸ್‌ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಇದನ್ನು ಜಾತ್ಯಾತೀತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕೊಡುಗೆ : ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *